Wat is haptotherapie

Weer echt leren voelen

Haptotherapie helpt als je geen balans meer ervaart in je leven. Het is een therapievorm die je aanspreekt op of ondersteunt in je gevoel. Bijvoorbeeld bij stress, burn-out, het omgaan met lichamelijke klachten, verlieservaring of zingevingsvraagstukken. Het lichaam liegt niet en weet meer dan je denkt. Je leert om weer echt te voelen. Te luisteren naar je lijf en signalen herkennen. Zo kan er spanning voelbaar zijn in je lichaam. Samen gaan we dan op zoek naar de oorzaak hiervan.

Ervaar je emotionele, psychische of lichamelijke klachten?

Blokkades opheffen

Voelen kan lastig zijn, of onaangenaam, zeker als er interactie met een ander bij komt of in een belastende situatie. Als onzekerheid je te veel remt of vermijding geeft om het leven te lijden wat je graag wilt is het goed om dit te onderzoeken. Soms komt het voort uit oude opgeslagen patronen of gevoelens van vroeger. Deze gevoelservaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. 

Belemmeringen wegnemen

Haptotherapie helpt om je stukje bij beetje los te maken van belemmeringen of oude gevoelens een plek geven. Je ervaart dat als je in verbinding blijft staan met wat je voelt er juist verzachting en versoepeling ontstaat in heel je lijf en gemoed. Pas als je op je gemak bent met je ongemak kun je in beweging komen naar steeds meer jezelf worden en durven zijn.

Haptotherapie: ervaren wat je lichaam je zegt

Haptotherapie bestaat uit gesprekstherapie, ervaringsoefeningen of aanrakingsvormen. Het ‘voelend aan den lijve ervaren’ heeft een krachtige meerwaarde in aanvulling op het gesprek. In het gesprek kun je soms vastlopen in ‘praten over’, terwijl de gevoelde ervaring ons echte informatie geeft over wie je bent en wat je beweegt. Haptotherapie kan daarom een zeer waardevolle aanvulling zijn op gesprekken bij een psycholoog of coach.

 

Bezoekadres

Studio Wittevrouwen
Bouwstraat 45 G
3572 SP, Utrecht

Contact